De boeken van Lauren Groff op volgorde (2024)De monsters van Templeton

De boeken van Lauren Groff op volgorde (1)

Leuk

De monsters van Templeton

‘De dag dat ik naar Templeton terugkeerde, doordrenkt in schande, kwam het zeventien meter lange lichaam van een prehistorisch monster bovendrijven in het meer van Glimmerglass.’

Wilhelmina Upton keert terug naar haar ouderlijk huis in Templeton, het stadje dat ooit door een van haar voorvaderen werd gesticht en waar die imposante familiegeschiedenis alomtegenwoordig is. Hier wil de zwangere Willie zich schuilhouden totdat ze weet wat ze met haar nieuwe situatie aan moet.

Maar Templeton blijkt niet langer de veilige haven die het ooit was. De vondst van een monster heeft iets losgemaakt in het slaperige stadje. Een bekentenis van Willies moeder - een tot het christendom bekeerde hippie - maakt de boel nog gecompliceerder en dwingt Willie zich te verdiepen in de duistere episodes van haar familiegeschiedenis.

De monsters van Templeton is een buitengewone, fantasierijke roman waarin een kleurrijke stoet van personages uit het verleden - spoken en geesten, meesters en dienaren, zielsverwanten en oplichters, moordenaars en vijanden - de revue passeert.

Schrijver: Lauren Groff
Oorspronkelijke titel: The monsters of Templeton
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789029080101
Uitgever: Meulenhoff

De weidse wildernis

De boeken van Lauren Groff op volgorde (2)

Leuk

De weidse wildernis

Een dienstmeisje ontsnapt uit een koloniale nederzetting aan de oostkust van wat later de Verenigde Staten zal worden. Ze heeft niets meer bij zich dan een handvol bezittingen en een rotsvast vertrouwen in de kracht van God. Maar wat ze aantreft in de wildernis gaat voorbij de grenzen van haar verbeelding, en laat haar geloof in alles wat haar eigen beschaving haar heeft geleerd wankelen.

De weidse wildernis is een opwindend avonturenverhaal en een indringende vertelling over de zoektocht naar een nieuwe manier van leven in een wereld die bezwijkt onder het kolonialisme en religieus fundamentalisme. Het is een profetische roman, die het verhaal van het ontstaan van Amerika in het klein vertelt, via één meisje op een scharnierpunt in de geschiedenis.

Schrijver: Lauren Groff
Oorspronkelijke titel: The vaster wilds
Eerste uitgave: 2023
ISBN/EAN: 9789403128375
Ebook: 9789403130927
Uitgever: De Bezige Bij

Florida

Florida

In Florida neemt Lauren Groff de lezer mee naar een wereld die zowel huiselijk als ongetemd is - een plek waar de dreigingen van de natuur altijd op de loer liggen, maar waar het grootste gevaar nog altijd gevormd wordt door de mens met zijn psyche en zijn emoties.

Een korte vakantie kan worden verstoord door een panter op zoek naar voedsel, of door een geheime seksuele uitspatting. De verhalen in Florida worden bevolkt door een stel door hun ouders verlaten zusjes, een jongen die in alle eenzaamheid opgroeit, een rusteloos echtpaar, een dakloze vrouw en een onvergetelijk en terugkerend personage: een echtgenote en moeder in tweestrijd.

De verhalen in deze bundel beschrijven uiteenlopende personages, stadjes, decennia (en soms zelfs eeuwen), maar Florida - met zijn landschap, klimaat, geschiedenis en unieke temperament - blijft altijd het middelpunt. Pijnlijk precies en effectief weet Groff te schrijven over de momenten en keuzes die de loop van een mensenleven bepalen.

Schrijver: Lauren Groff
Oorspronkelijke titel: Florida
Eerste uitgave: 2018
ISBN/EAN: 9789403150505
Ebook: 9789403154909
Uitgever: De Bezige Bij

Furie en fortuin

De boeken van Lauren Groff op volgorde (4)

Leuk

Furie en fortuin

Ieder verhaal heeft twee kanten. Ieder huwelijk heeft twee perspectieven. En soms - zoals in deze bedwelmende roman zal blijken - is het geheim van een gelukkig huwelijk niet de waarheid die je met elkaar deelt, maar de leugens die je elkaar vertelt.

Lotto en Mathilde ontmoeten elkaar als ze 22 zijn. Ze zijn jong, verliefd en voorbestemd om grootse dingen te doen. Een decennium later is hun huwelijk nog steeds een bron van afgunst voor hun vrienden. Maar niet alles is wat het lijkt en wanneer bepaalde waarheden aan het licht komen blijkt hun relatie meer gecompliceerd en opzienbarend dan wie ook had kunnen vermoeden. Een verrassende en emotionele roman over een bijzonder partnerschap, die de lezer lang zal bijblijven.

Lauren Groff verweeft in Furie en fortuin naadloos elementen van zowel de Griekse mythologie als van Shakespeare, en toont ons op verrassende wijze beide kanten van het verhaal. Een fenomenale exploratie van het huwelijk, van creativiteit, kunst en bovenal van perceptie.

Schrijver: Lauren Groff
Oorspronkelijke titel: Fates and furies
Eerste uitgave: 2015
ISBN/EAN: 9789048841332
Ebook: 9789048825585
Uitgever: Hollands Diep

Matrix

De boeken van Lauren Groff op volgorde (5)

Leuk

Matrix

De zeventienjarige Marie de France wordt weggestuurd van het hof van Eleonora van Aquitanië omdat ze te ruw en te grof is voor het huwelijk of het hoofse leven. Tegen haar zin in reist ze af naar Engeland, waar ze aangesteld wordt als priores van een vervallen abdij.

Bij aankomst is Marie geschokt door de toestand van de nonnen, die honger lijden en een zwakke gezondheid hebben, maar gaandeweg vindt ze haar plaats in het dagelijks leven van het collectief. Haar verlangen naar haar familie, haar vaderland en haar jeugdige passies maken plaats voor iets nieuws: een onvoorwaardelijke toewijding aan de zusters en een stellige overtuiging van haar goddelijke visioenen.

Marie, geboren in een familie van vrouwelijke strijders en kruisvaarders, is vastberaden om een nieuwe koers in te slaan met de vrouwen die ze nu leidt en beschermt. Maar is haar nieuw gevonden geloof sterk genoeg in een wereld die zo snel op beangstigende wijze verandert, een wereld die geen plaats lijkt te hebben voor mensen als Marie?

Schrijver: Lauren Groff
Oorspronkelijke titel: Matrix
Eerste uitgave: 2021
ISBN/EAN: 9789403107011
Ebook: 9789403145518
Uitgever: De Bezige Bij

De boeken van Lauren Groff op volgorde (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 6540

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.